Τι σημαίνει ο όρος Link Building?

Πρόκειται για μια στρατηγική marketing, η οποία ενισχύει τόσο το traffic στην σελίδα μας όσο και την καλύτερη βαθμολόγηση και κατάταξη της ιστοσελίδας μας στις μηχανές αναζήτησεις (ranking).

Με άλλα λόγια, ενισχύει πάρα πολύ το SEO (Search Engine Optimization) μιας ιστοσελίδας.

Τα links που δημιουργούνται παραπέμπουν είτε σε κάποια άλλη σελίδα μέσα στο ίδιο site είτε σε κάποια άλλη εξωτερική ιστοσελίδα.

Ένα tip είναι ότι όσο πιο κοινό είναι το περιεχόμενο των sites που παραπέμπονται τόσο πιο “ισχυρά” θεωρούνται τα links, με αποτέλεσμα να μιλάμε για καλύτερο ranking και φυσικά καλύτερο SEO συνολικά.