Τι σημαίνει Dark Social;

Μην φοβάσαι δεν είναι τόσο σκοτεινό όσο ακούγεται!

Στην ουσία dark social είναι ο διαμοιρασμός περιεχομένου online, χωρίς όμως τη δυνατότητα εντοπισμού της αρχικής πηγής διάδοσης.

Επόμενο είναι το περιεχόμενο αυτό να διαμοιράζεται σε ιδιωτικά κανάλια όπως το email και όχι σε δημόσια όπως τα newsfeeds.

Μήπως, τελικά, το Dark Social δεν είναι τόσο dark από μόνο του, αλλά είναι ο τρόπος χρήσης του που το κάνει;